Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü