Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans Mezun Öğrencilerimiz

YÜKSEK LİSANS MEZUN ÖĞRENCİ ve TEZ LİSTESİ

Sıra no

Tez konusu

İsim-Soyisim

Anabilim dalı

Danışman

Tarih

1

Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyunda Bulunan Organik Madde Miktarının Klor Dioksit Dezenfeksiyon Verimine Etkisi

Burcu İLERİ

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Önder AYYILDIZ

06/01/2010

2

Atıksularda Koliform Kirliliğinin Ultrases Ve Klor Dioksit Oksidasyonu Metotları İle Giderilmesi

Serdar SANIK

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Önder AYYILDIZ

12/05/2017

3

Çanakkale Şehri İçin Bir Plastik Geri Dönüşüm Tesisinin Tasarımı

Gözde ERSÖZ

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Akın ALTEN

21/09/2010

4

18 Mart Çan Termik Santrali'nin Yakın Çevresinde Yarattığı Kükürtdioksit Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Sümeyra EREN ARSLAN

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Akın ALTEN

22/09/2010

5

Depo Gazı Oluşum Modellerinin Karşılaştırılması: Çanakkale Örneği

Canan CAN YARIMTEPE

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Akın ALTEN

23/12/2011

6

Çanakkale Doğal Su Kaynaklarından Güzelyali Deresi, Kepezçayı ve Sarıçay Su Kalitelerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılmalı Analizi

Şevket Bora ERÇOKLU

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK

29/02/2012

7

Atıksulardan Elektrohidrolizle Hidrojen Gazı Üretimi

Sedef ARIKAN

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Nilgün AYMAN ÖZ                                                Prof. Dr. Fikret KARGI

26/06/2012

8

Çevresel Etki Değerlendirme, Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme Ve Planlama İlişkisi:Çanakkale Örneği

Hasan YORULMAZ

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

2012

9

Değişken Kimyasal Koşullar Altında Pirit Minerali İle Krom (Vı) İndirgenme Reaksiyonuna Edta ve Sitrat Ligandlarının Etkisi: Reaksiyon Mekanizmasının Tespiti Ve Kinetik Modelleme

Cihan ARI

Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Çetin KANTAR

30/01/2014

10

Çanakkale İlinin Hava Kalitesinin İnorganik Kirleticiler ve Meteorolojik Parametreler Açısından Araştırılması

Osman ÇOTUKER

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Sibel MENTEŞE

27/06/2014

11

"Yeşil Bina Uygulamaları" Bağlamında Çanakkale İli İçerisindeki Örnek Bir Konutun Değerlendirilmesi

Sevil KARAGÖZ

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Sibel MENTEŞE

23/09/2014

12

Zeytin Karasuyunun Ardışık Kesikli Anaerobik Reaktörler İle Arıtılabilirliğinde Uygun Ön Arıtım Metodunun Belirlenmesi

Alev Çağla UZUN EKER

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Nilgün AYMAN ÖZ                                               

04/02/2015

13

Mevsimsel Değişimin Çanakkale'deki Kültüre Edilebilir Biyoaerosol Kompozisyonuna Etkisi

Elif PALAZ

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Sibel MENTEŞE ; Prof. Dr. Müşerref OTKUN

07/08/2015

14

Çanakkale İlinde Uçucu Organik Bileşikler Açısından İç Ve Dış Ortam Hava Kalitesi Seviyelerinin İncelenmesi

Deniz TAŞDİBİ

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Sibel MENTEŞE

07/08/2015

15

Geçirgen Reaktif Bariyerlerde Su Sertliği Ve Hümik Maddelerin Pirit İle Krom(VI)Arıtımına Etkisi

Muhammet Samet BÜLBÜL

Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Çetin KANTAR

28/08/2015

16

Ultrases Ve Sıfır Yüklü Magnezyum İle Krom (VI) İçerikli Suların Ph Kontrolsüz Arıtılması

Ekrem ACAR

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr. Önder AYYILDIZ

03/02/2017

17

Zeytin Karasuyundan Asidifikasyon Ve Elektrohidroliz Prosesleri İle Yan Ürün Eldesi

Seçil ERDEM

Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Nilgün AYMAN ÖZ

26/01/2017

18

Bazı Klorofenol Bileşiklerinin Modifiye Fenton Prosesi ile Arıtımı

Özge ÜRKEN

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr. Çetin KANTAR

25.01.2018

19

İlaç Atıksularının Kesikli ve Sürekli Akımlı

Reaktörlerde Fenton Prosesi ile Arıtımı: Kinetik ve Reaktör Modellemesi

Özlem ORAL

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr. Çetin KANTAR

12.06.2018

20

Ardışık Modifiye Pirit-Fenton ve Biyolojik Arıtım Sistemleri ile Klorlu Fenol Bileşiklerinin Arıtımı

İremsu KAPLAN

Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Nilgün AYMAN ÖZ

12.06.2018