Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Lisans üstü Eğitim Amaçları

EA1. Araştırma ve teknoloji geliştirme programlarında çalışırlar.

EA2. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda tercih edilirler.

EA3. Çeşitli firmalarda yönetici kademesinde görev yaparlar.

EA4. Saygın üniversitelerin doktora programlarına kabulde tercih edilirler.