Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ MİSYON VE VİZYONUMUZ

Misyon

Çevre Mühendisliği doktora programının misyonu, dünya standartlarında doktora eğitimi vererek karmaşık çevre mühendsiliği sorunlarını algılayan ve kalıcı çözümler üretebilen, yüksek çevre bilinci ve etik değerlerine sahip, sürekli kendini yenileyen, güncel teknolojiyi takip ederek  endüstri ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen yüksek lisans mezunları yetiştirmektir.

Vizyon

Çevre Mühendisliği alanında teknolojiyi takip eden ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik çevre dostu yeni teknolojiler geliştiren veya uygulayabilen,  kaliteli bilimsel çalışmalar yapan ve bunlardan üretilen verileri ulusal ve uluslararası dergi, kitap ve konferanslarda yayımlayarak bilgi ve öğrenmenin gelişimine katkıda bulunan; ulusal ve uluslararası alanda rakipleriyle rekabet edebilen, verdiği lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.