Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Doktora Programına Kabul Şartları

       Önerilen doktora programında eğitim-öğretimin %100 İngilizce olarak verilmesi planlanmaktadır. Bunun için öğrenci kabulünde en önemli şart yabancı dil puan koşulunun sağlanmasıdır. Doktora programına  lisansüstü derecesi ile  başvuracak adaylarda aranacak şartlar Çizelge 1’de, lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar ise Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 1. Lisansüstü eğitimden mezun öğrenciler için aranacak şartlar

ALES

>65

YABANCI DİL PUANI

YDS/YOKDIL sınavlarından birinden en az 70 veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen sınavların eşdeğer puanlarının en az 70 olacak şekilde karşılığı puan almış olmak.

NOT ORTALAMASI

-

 

Çizelge 2. Lisans eğitimden mezun öğrenciler için aranacak şartlar

ALES

> 80

YABANCI DİL PUANI

YDS/YOKDIL sınavlarından birinden en az 70 veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen sınavların eşdeğer puanlarının en az 70 olacak şekilde karşılığı puan almış olmak.

LİSANS NOT ORTALAMASI

>3.00