Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Doktora Programı Hakkında

(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 krediden az olmamak şartıyla on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(6) Önerilen programının adı Çevre Mühendisliği Doktora Programı olup; hava, su, atıksu, katı atık ve toprak kirliliği ve kontrolü gibi farklı bilim alanlarında doktora eğitimi vermeyi hedeflemektedir.

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

http://fbe.comu.edu.tr/