Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetim

 Bölüm Başkanı Prof.Dr. Çetin KANTAR Dahili: 2355  ckantarcomu.edu.tr
 Bölüm Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Akın ALTEN  Dahili:2833  aaltencomu.edu.tr
 Bölüm Sekreteri A. Gülşah YILMAZER Dahili:2182 gulsahylmazergmail.com