Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Projeler

 

BÖLÜM PERSONELİ TARAFINDAN YÖNETİLEN YA DA BÖLÜM PERSONELİNİN YERALDIĞI PROJELER
 

Devam Eden Projeler 

 

 

"Krom (VI) ile kirlenmiş atıksu ve yeraltı sularının pirit ile arıtılmasına yönelik yeni bir yöntem", TÜBİTAK 110Y293, Başlama Tarihi: 01.12.2011, Toplam Bütçe: 165 000 TL

"Pirit malzemeli geçirgen reaktif bariyerlerde su sertliği ve hümik maddelerin Cr (VI) ile kirli yeraltısularının arıtımına etkisi", TÜBİTAK  114Y024, Başlama Tarihi 01.06.2014. Toplam Bütçe: 30000 TL


Tamamlanmış Projeler

"Birleşik Ultrason ve Klorin Dioksit İleri Arıtma Sistemiyle Atıksularda KOI ve Fekal Koliform Kirliliklerinin Giderilmesi", TÜBİTAK Kariyer Projesi.

"Çanakkale Boğazı Kıyı Deniz Sularında Koliform Kirliliğinin Araştırılması", ÇOMÜ BAP Projesi

"Çanakkale İli’nde Havadan Kaynaklı Bakteri Konsantrasyonlarının İç ve Dış Ortam Havasında Belirlenmesi ve Kaynaklarının Araştırılması", ÇOMÜ BAP Projesi

"Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisinin Sağlıklı Bina Ölçeğinde Fırıldak Baca Emici (FBE) ile Elektrik Üretimine Katılması", ÇOMÜ BAP Projesi