Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Staj

Bölümümüz öğrencileri lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayabilmek için, 4. (dördüncü) yarıyıl ve 6. (altıncı) yarıyıl sonunu takip eden yaz aylarında 2 (iki) dönem halinde staj yapmak zorundadırlar.
Staj yapacak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı belgeler aşağıda verilmiştir.

 

Ekler

Staj Başarı Belgesi .pdf
Staj Defteri.pdf
Staj Formu.pdf
Staj Uygunluk Belgesi .pdf
Staj Yönergesi.pdf