Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Laboratuvarlarımız

ÖĞRENCİ UYGULAMA LABORATUVARI

Ekipman Listesi

 • Etüv
 • Termostatlı Kabin
 • Isıtmalı Tabla
 • Sartorius pH Metre, Elektriksel İletkenlik, Amonyak Cihazı
 • Çeker Ocak
 • Hach Bulanıklık Cihazı
 • Sartorius Hassas Terazi
 • Hach Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı
 • Hach Manyetik Karıştırıcı
 • DR 2800 Spektrofotometre
 • OXİ Çözünmüş Oksijen Cihazı
 • Hach pH Metre
 • Desikatör
 • İmhoff Hunisi
 • Buzdolabı 

SU ve ATIKSU ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Ekipman Listesi
 

 • Toplam Organik Karbon (TOK) Cihazı
 • Toplam Azot Cihazı
 • GC FID ve TCD Dedektörü
 • DR 5000 Spektrofotometre
 • Hach-Lange Termoreaktör Cihazı
 • Kül Fırını
 • Sartorius Nem Tayin Cihazı
 • Su Distile Cihazı
 • Isıtmalı Su Banyosu
 • Jar Test Düzeneği

Yapılan Analizler
Araştırma ve uygulama amaçlı kullanılan su ve atıksu laboratuvarında, çalışmalar kapsamında sterilizasyon, pH, sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş oksijen, toplam katı madde, askıda katı madde, çökebilen katı madde, uçucu ve çözünmüş katı madde, renk, bulanıklık, çözünmüş oksijen, alkalinite, asidite, sertlik, serbest klor, klorür, toplam sertlik, BOİ5, KOİ, toplam organik karbon (TOK), toplam inorganik karbon, toplam azot, amonyum azotu, amonyak, nitrit, nitrat, fosfat, sülfat (SO42-), fenol, demir, mangan gibi parametrelerinin analizleri yapılmaktadır.


 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Ekipman Listesi
 

 • Oxiperm Klor Dioksit Jeneratörü
 • VibraCell Ultrasonik Homojenizatör
 • Nüve Soğutmalı Su Banyosu
 • Hirayama Otoklav
 • Alev Sanitasyon Sistemi
 • Nüve İnkubatör
 • Sartorius Mikrobiyolojik Analiz Seti
 • Koloni Sayıcı
 • Sterilazasyon Kabini
 • Mikroskop
 • Santrifüj


Yapılan Analizler
Bu laboratuvarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, membran filtrasyon testi ile Toplam Koliform, Escheria coli (E.Koli), Enterekok bakterilerinin analizleri yapılmaktadır.
 

HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI
Ekipman Listesi
 
 • Gaz Kromatografi-Alev İyonlaşma Dedektörü
 • Thermal Desorber ve otomatik analizörü
 • Düşük hacimli hava gazı ölçüm pompası
 • İnkübatör
 • Havadaki CO2 ölcüm cihazı
 • Partikül ölçüm cihazı
 • Thermohygrometre
 • Dijital Rotametre
 • Havadaki ozon ölçüm cihazı
 • Biyoimpaktör seti
 • Solunum Fonksiyon Test Cihazı