Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Bölüm Komisyonları ve Üyeleri

KOMİSYON ADI

KOMİSYON GÖREVİ

KOMİSYON ÜYELERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Program Güncelleme ve Geliştirme Komisyonu

Bölüm lisans ders programının güncellenmesi, lisans program çıktı ve eğitim amaçlarının güncellenmesi ve Bölüm Kuruluna görüş bildirmek.

Bölüm Öğretim Elemanları, Çanakkale Belediyesi Temsilcisi, İl Çevre Müdürlüğü Temsilcisi, Özel Sektör Temsilcileri, Öğrenci Temsilcisi,

 

Staj Komisyonu

ÇOMÜ Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi uyarınca Staj Komisyonu,  yönerge gereği staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak, staj dosyasını ve sicil fişlerini incelemek ve bunları değerlendirmek ve öğrencilerin stajı başlamadan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası girişlerinin yapılmasını temin etmekle yükümlüdür.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Akın ALTEN (Başkan)

 

 

aaltencomu.edu.tr

 

 

 

Arş.Gör. Dr. Burcu İLERİ

 

 

burcuilericomu.edu.tr

 

 

Arş.Gör. Canan Can YARIMTEPE

 

 

canancan16gmail.com

Anket Değerlendirme Komisyonu

Anketlerin analizi ve değerlendirmesi, Program Güncelleme ve Geliştirme komisyonuna görüş bildirmek 

Doç.Dr. Sibel Menteşe

sibelmcomu.edu.tr

 

Arş.Gör. Ersin Orak

 

ersinorakcomu.edu.tr

 

Arş. Gör.Dr. Burcu İleri

burcuilericomu.edu.tr

 

Öğrenci Hareketliliği Komisyonu

Erasmus Koordinatörü

Öğrencilerin belirli dönemlerde yurtdışında eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Yurtdışından gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin ilgili döneme intibakını yapmak.

 

 

 

Doç.Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK

 

 

 

hgozdilekcomu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Öğrencilerin belirli dönemlerde yurtiçindeki farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları dersleri ilgili döneme intibakını yapar.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Akın ALTEN

 

 

 

aaltencomu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Öğrencilerin belirli dönemlerde yurtiçindeki farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin ilgili dönemlere intibakını yapar.

 

 

 

 

Doç.Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK

 

 

 

 

hgozdilekcomu.edu.tr

Mezunlarla İletişim ve Sosyal Faaliyetler Düzenleme Komisyonu

Bu komisyonun görevleri paydaşlarla ve mezunlarımız ile gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, mezun toplantıları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir.

 

Doç.Dr. Nilgün AYMAN ÖZ (Başkan)

 

nilgunaymancomu.edu.tr

Doç.Dr. Sibel MENTEŞE

 

sibelmcomu.edu.tr

 

Arş.Gör.Dr. Burcu İLERİ

burcuilericomu.edu.tr

 

 

Arş.Gör. Ersin ÖRAK

 

ersinorakcomu.edu.tr

İntibak ve Ortak Dersler Komisyonu

İntibak Komisyonu Bölümümüze kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler.

 

 

Doç.Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK

 

 

hgozdilekcomu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Akın ALTEN

 

 

 

 

aaltencomu.edu.tr

 

Çift Anadal-Yan Dal Koordinatörlüğü

Farklı bölümlerden Çift Anadal- Yan Dal programlarına başvuran öğrencilerin bölüm program derslerine koordinasyonunu sağlar.

 

 

Prof.Dr. Önder AYYILDIZ

 

 

oayyildizcomu.edu.tr

Bologna Koordinatörlüğü

Eğitim öğretimde yeniden yapılandırma süreci kapsamında eğitim ve öğretim ilgili süreçlerin yönetilmesini organize eder ve kontrolünü sağlar.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Akın ALTEN

 

 

aaltencomu.edu.tr

EBS Ders Yönetim Paneli Sorumlusu

Öğrenci Bilgi Sisteminde eğitim planıyla ilgili derslerin yönetimini sağlar.

 

Dr. Öğr. Üyesi Akın ALTEN

 

aaltencomu.edu.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Endüstriyel İlişkiler Komisyonu

Çevre Mühendisliği Bölümü ile bölgemizde faaliyet gösteren endüstriyel kuruluşları arasında iletişimi sağlar ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bu kuruluşların sorunlarını gidermek için ortak projeler geliştirmeyi sağlar.

Prof.Dr. Önder AYYILDIZ (Başkan)

oayyildizcomu.edu.tr

Doç.Dr. Nilgün AYMAN ÖZ

nilgunaymancomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Akın ALTEN

aaltencomu.edu.tr

Arş.Gör. Canan Can YARIMTEPE

canancan16gmail.com

Strateji Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Stratejik Plan Koordinatörlüğü

Bölüm stratejik plan çalışmalarını yürütür ve eylem planları hazırlar ve bölüm akademik kuruluna sunarak uygulanmasını ve kontrolünü gerçekleştirir.

Doç.Dr. Sibel MENTEŞE (Başkan)

sibelmcomu.edu.tr

Bölüm Öğretim Elemanları

 

MÜDEK Koordinatörlüğü

Bu komisyonun görevi; diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, özdeğerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmektir.

Doç.Dr. Nilgün AYMAN ÖZ (Başkan)

ckantarcomu.edu.tr

Arş.Gör. Dr. Burcu İleri

burcuilericomu.edu.tr

 

Arş.Gör. Ersin ÖRAK

ersinorakcomu.edu.tr

AltYapı Komisyonu

Bölümün alt yapı envanterini tutmak, öğrenci ve araştırma laboratuarlarının denetimini sağlamak ve eksiklerini gidermek,  Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir. 

Doç.Dr. Çetin Kantar (Başkan)

ckantarcomu.edu.tr

Arş.Gör. Dr. Burcu İleri

burcuilericomu.edu.tr

 

Arş.Gör. Ersin ÖRAK

ersinorakcomu.edu.tr

Kalite Güvencesi Kurulu Bölüm Temsilcisi

Bölüm kalite yönetim çalışmalarını takip eder.

Doç.Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK

hgozdilekcomu.edu.tr