Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Genel Bilgiler

Çevre Mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendislerinin başlıca çalışma alanları; su ve atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliğidir.

Çevre Mühendisliği Bölümü, 2004 yılında kurulmuş olup 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim dili Türkçe olarak lisansüstü düzeyde, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise lisans düzeyinde Çevre Mühendisliği eğitimi vermeye başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle bölümümüzde lisans düzeyinde %100 İngilizce Eğitim-Öğretime geçilmiştir. 2017-2018 Bahar Döneminden itibaren Doktora Pragramı %100 İngilizce Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Bölümümüzde 2 Prof.Dr, 3 Doç.Dr., 2 Dr. Öğr.Üyesi, 1 Arş.Gör.Dr. ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosu ile ile  başta su ve atıksu kirliliği ve kontrolü, katı atıklar, kentleşme ve getirdiği çevre sorunları, sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini, atık suların arıtılması, deniz kirliliği, gürültü kirliliği, hava kirliliği ve kontrolü, tehlikeli atıkların bertarafı konularında eğitim vererek ülkemizin mevcut çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak uzman Çevre Mühendislerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.